Contactpunt Klokkenluiders

Inbreuken in een werkgerelateerde context kunnen gemeld worden op: gdpr@remitrans.be

Ons intern meldpunt houdt rekening met de wettelijke eisen rond afhankelijkheid, vertrouwelijkheid en gegevensbescherming.

De nieuwe klokkenluidersregeling zorgt voor een veilig meldingskanaal en de nodige bescherming voor de melder.